Privacystatement MindYourPass B.V.

Versie 2023-04-21

Doeleinden verwerking

MindYourPass B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel:

Doel A: onze dienst te kunnen leveren
Doel B: de website van MindYourPass B.V. te beveiligen en te optimaliseren.
Doel C: u te informeren over nieuwe diensten en producten van MindYourPass B.V.

Wettelijke grondslag verwerking

MindYourPass B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Voor doel A: de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Voor doel B: de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de volgende gerechtvaardigde belangen van MindYourPass B.V.: het goed beveiligen en beschermen van onze website en het optimaal kunnen leveren van onze dienstverlening.

Voor doel C: toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Voor de dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Soms vragen we u extra informatie in te vullen om u over MindYourPass te kunnen informeren. Deze extra informatie is altijd optioneel en dat is altijd expliciet zo aangegeven.

Ontvangers persoonsgegevens

MindYourPass B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van MindYourPass B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de e-mail serviceprovider, de hostingpartij, de CRM-provider en de boekhoudprovider).

Betalingen verwerken we via onze bank. Zodoende delen we met onze bank periodiek de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MindYourPass B.V. zal uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is voor de doelen die we in deze verklaring noemen of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gegevens over gebruik cookies

MindYourPass plaatst specifieke cookies op haar website. Dit betreft enkel functionele en analytische cookies. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.

Functionele cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om u als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Analytische cookies

Op de website van MindYourPass worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google zoals geadviseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Google maakt gebruik van Standard Contractual Clauses. MindYourPass onderzoekt momenteel hoe en welke aanvullende waarborgen hierbij geïmplementeerd kunnen worden. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out browser extensie te downloaden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wijvan u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht MindYourPass te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan MindYourPass verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

MindYourPass heeft haar producten zo ontworpen dat er geen persoonsgegevens opgeslagen hoeven te worden. Sommige persoonsgegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen en daarna direct verwijderd, of wordt er one-way versleuteling(hashing) toegepast. MindYourPass heeft geen sleutel om de versleutelde informatie te ontsleutelen. Deze gegevens kunnen derhalve niet worden gecorrigeerd, ingezien door en verstrekt worden aan betrokkenen.

Contactgegevens

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar, kunt u schriftelijk via de mail indienen. Eenverzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door via de mail hiertoe een verzoek in te dienen. Bijdeze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die MindYourPassB.V. doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens

MindYourPass B.V.
High Tech Campus 27
5656 AE Eindhoven
info@mindyourpass.com
+31 (0) 88 2016 200

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MindYourPassB.V., neem dan contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Aanpassen privacyverklaring

MindYourPass B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om regelmatig op onze website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 16 mei 2022.

Zoveel meer dan een wachtwoordmanager

Neem een kijkje in de keuken.
Bekijk alle artikelen
26/6/2024
Waarom een wachtwoordkluis geen garantie biedt op goede wachtwoorden
26/6/2024
In één oogopslag de veiligheid van alle wachtwoorden binnen jouw organisatie in beeld
lees meer
26/6/2024
Met één klik al je online inlogaccounts beschermen met MFA
lees meer